Les textes et les images sont protégés. Merci de me contacter, pour plus de permission ;-) perekchira@gmail.com
logo
logo

פרק שישי

  • שְׁרָצִים
  • אֵלִים שֶׁבַּשְּׁרָצִים
  • נָחָשׁ
  • עַקְרַב
  • שַׁבְּלוּל
  • נְמָלָה
  • עַכְבַּר
  • חֻלְדָּה
  • כְּלָבִים

Perek Chira

שיר השרצים והחיות

שְׁרָצִים אוֹמְרִים: יִשְׂמַח יִשְׂרָאֵל בְּעֹשָׂיו בְּנֵי צִיּוֹן יָגִילוּ בְמַלְכָּם

תהלים קמט, ב

שרצים אומרים . ישמחו עם ישראל בה’ הבוראם והמרוממם ,והדרים בירושלים יגילו בה’ מלכם הנמצא בתוכם

שייכות הנברא לשירה : השרצים נבראו שלא לצורך עצמם אלא רק בכדי ללמד זכות על החוטאים שיהיה להם קיום כמו השרצים

אֵלִים שֶׁבַּשְּׁרָצִים אוֹמְרִים: אֶשְׁתְּךָ כְּגֶפֶן פֹּרִיָּה בְּיַרְכְּתֵי בֵיתֶךָ בָּנֶיךָ כִּשְׁתִלֵי זֵיתִים סָבִיב לְשֻׁלְחָנֶךָ

תהלים קכח, ג

החזקים שבשרצים אומרים . אשתך משולה לעץ גפן העושה פירות בצד הבית , בניך יהיו טובים ומשובחים כנטיעות של זיתים ויהיו תמיד מסובים סמוך לשולחנך

שייכות הנברא לשירה : הם הגדולים שבשרצים , שמשריצים ששה בכרס אחת וכל שכן שישראל זכאים לכך

נָחָשׁ אוֹמֵר: סוֹמֵךְ יְהוָה לְכָל הַנֹּפְלִים וְזוֹקֵף לְכָל הַכְּפוּפִים

תהלים קמה, יד

נחש אומר . תומך ה’ בכל המטים לפול ומרים לכל מי שנכפפה קומתם

שייכות הנברא לשירה : הנחש נתקלל שנקצצו רגליו ומכל מקום , נתחסד עימו השי”ת שמזונו מזומן לו וזוהי השירה שלו

עַקְרַב אוֹמֵר: טוֹב יְהוָה לַכֹּל וְרַחֲמָיו עַל כָּל־מַעֲשָׂיו

תהלים קמה, ט

עקרב אומר . טוב ה’ לכולם ומרחם הוא על כל ברואיו

שייכות הנברא לשירה : העקרב הוא מזיק גדול וכל הרואהו ממהר מיד להורגו . ובכדי שמין זה לא יכלה מהעולם , עשה הקב”ה שמטבעו משריץ שבעים בפעם אחת ועל זה אומר שירה

שַׁבְּלוּל אוֹמֵר: כְּמוֹ שַׁבְּלוּל תֶּמֶס יַהֲלֹךְ נֵפֶל אֵשֶׁת בַּל חָזוּ שָׁמֶשׁ

תהלים נח, ט

שבלול אומר . יהיו הרשעים כמו חילזון הנמס וכלה בשמש וכמו נפל אשה שלא זכו לראות את אור השמש

שייכות הנברא לשירה : השבלול חומט ונמס בזרוח השמש עליו וכמו כן הרשעים , שלא יזכו לראות את אור הישועה

נְמָלָה אוֹמֶרֶת: לֵךְ אֶל נְמָלָה עָצֵל רְאֵה דְרָכֶיהָ וַחֲכָם

משלי ו, ו

נמלה אומרת . לך אל הנמלה אתה העצל וראה הליכותיה ולמד ממנה חכמה

שייכות הנברא לשירה : ג’ בתים זה למעלה מזה יש לנמלה וכונסת את מזונה באמצעי , שלשם לא חודר גשם ולא הצינה וכל חייה הוא רק ששה חודשים ומאכלה בצמצום . ומכל מקום , כונסת כל מה שמוצאת בלא קִצבה שאומרת אולי יגזור לה הקב”ה יותר חיים . והרואה אותה למד ממנה שכמו כן על האדם להרבות במצוות בעולם הזה שיהיה לו קִצבה לעולם הבא

עַכְבַּר אוֹמֵר: וְאַתָּה צַדִּיק עַל כָּל הַבָּא עָליּ כִּי אֱמֶת עָשִׂיתָ וַאניּ הִרְשָׁעתיּ

נחמיה , ט , לג

עכבר אומר . ואתה ה’ , הצדק עמך בכל הצרות והייסורים הבאים עלי , כי ביושר שפטת אותי , אך אני הרשעתי

שייכות הנברא לשירה : העכבר נירדף תדיר מפני גודל רשעותו ( שאוכל גם בגדים שאין לו שום הנאה מהם ) ועל זה מצדיק את דינו

חֻלְדָּה אוֹמֶרֶת: כֹּל הַנְּשָׁמָה תְּהַלֵּל יָהּ הַלְלוּיָהּ

תהלים קנ, ו

חולדה אומרת . כל מי שנשמה באפו , משבח הוא את ה’ , הללו לה

שייכות הנברא לשירה : החולדה מתייראת מבני אדם שיש בהם נשמה – גדולים וקטנים , אולם לא ממתים . ומזה יש ללמוד שכל הנשמה תהלל ה’ על כך

כְּלָבִים אוֹמְרִים: בֹּאוּ נִשְׁתַּחֲוֶה וְנִכְרָעָה נִבְרְכָה לִפְנֵי יְהוָה עֹשֵׂנוּ

תהלים צה, ו

כלבים אומרים . בואו נשתחווה ארצה ונכוף ראשנו וגופנו ונכרע על ברכנו לפני ה’ הבוראנו והמרוממנו

שייכות הנברא לשירה : טבע הכלבים להשתחוות וללקק רגלי מי שנותן להם מזונות ובזה על האדם להתעורר שעליו להשתחוות ולכרוע לפני הקב”ה שמספק לו כל צורכו

פירוש: רינת יהושע